Image
NΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
(ΠΑΡΑΘΥΡΑ / ΠΟΡΤΕΣ / ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ)


Τα αδιάρρηκτα και ενεργειακά συστήματα αλουμινίου ZEUS είναι βασισμένα σε δύο διεθνείς ευρεσιτεχνίες,
υπ’ αριθμόν 1007930 για ανοιγόμενο κούφωμα και υπ’ αριθμόν 1008098 για συρόμενο κούφωμα.

Ποιοι Είμαστε

Η κατασκευαστική - εμπορική εταιρεία SADO BREVET SLR διαχειρίζεται τα συστήματα ασφάλειας αλουμινίου ZEUS για παράθυρα, πόρτες, παντζούρια με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Δημήτρη Καραγιάννη.


Η SADO BREVET SRL διαχειρίζεται πατέντες κουφωμάτων αλουμινίου. Επενδυτές, παγκοσμίως, που αγοράζουν τις πατέντες των συστημάτων ασφαλείας ZEUS, κατασκευάζουν εργοστάσιο διέλασης αν δεν έχουν ήδη, επειδή τα προϊόντα ZEUS είναι καινοτόμα και η κερδοφορία τους είναι μεγαλύτερη. Με τον τρόπο αυτό, η SADO BREVET SRL αποκτά το πλεονέκτημα να παράγει τα συστήματα ασφαλείας ZEUS στα εργοστάσια τους, εφόσον η εταιρεία μας παραδίδει τα σχέδια των μητρών των προφίλ αλουμινίου με την υπογραφή του συμβολαίου. Συνεπώς, η SADO BREVET SRL μπορεί να προμηθεύει ποιοτικά προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.


Τα νέα αντικλεπτικά συστήματα με παγκόσμια διπλώματα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίας ZEUS είναι πλήρους ασφάλειας, εφαρμόσιμα σε ειδικά σχεδιασμένα προφίλ ανοιγόμενου και συρόμενου κουφώματος αλουμινίου.


Τα συστήματα ασφαλείας ZEUS ασφαλίζουν κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους από τις διαρρήξεις έχοντας ταυτόχρονα ενεργειακή απόδοση και ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες.


Ως αποτέλεσμα, η SADO BREVET SRL εξασφάλισε τα διεθνή  διπλώματα ευρεσιτεχνίας νέας τεχνολογίας κουφωμάτων σε: Ευρώπη (40 χώρες), Ευρασία (9 χώρες), Μέση Ανατολή (14 χώρες), Ουκρανία, Η.Π.Α., Καναδά, Βραζιλία, Ινδία, Νότια Κορέα, Κίνα, κλπ.


Προϊόντα & Απεικόνιση της Νέας Καινοτόμα Τεχνολογίας

Image
Image
Image
Image
Image

Opening Kit

Image

Sliding Kit

Image

Η νέα και μοναδική επινόηση ασφάλισης ανοιγόμενων και συρόμενων κουφωμάτων (παράθυρα / πόρτες / παντζούρια) με συστήματα κλειδώματος ZEUS της SADO BREVET SLR θέτει οριστικό τέλος στη διάρρηξή, συγχωνεύοντας το παράθυρο με την θήκη.

 

Πλέον, με την εφεύρεση μας ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ / ΠΟΡΤΑ (ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ Ή ΤΖΑΜΙ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΚΑΣΑ), ΜΕ ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Κατ' αυτό τον τρόπο, το κούφωμα καθίσταται αδιάρρηκτο για διείσδυση, αποσυναρμολόγηση και καταστροφή. Δημιουργείται μια σταθερή επιφάνεια διότι ασφαλίζει περιμετρικά και όχι σε σημεία, που είναι ευάλωτα στην άσκηση πίεσης ή παραβίασης με λοστό.ΠΡΟΙΟΝ 1: ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ / ΠΟΡΤΑ / ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ ZEUS  Κατά τη διαδικασία της ασφάλισης, με μία απλή περιστροφή του κομβίουμπάρες ασφαλείας εκτονώνονται και από τις τέσσερις πλευρές ολόκληρου του ύψους και του πλάτους του πλαισίου εισχωρώντας στο σταθερό πλαίσιο (κάσα) και κάνουν το κούφωμα ένα σώμα (και όχι σημειακά σε αντίθεση με τα κοινά συστήματα αντιδιαρρηκτικού τύπου αλουμινίου).

                                                                                                                        .

Ανοιγόμενο παράθυρο / πόρτα / παντζούρι με ενσωματωμένο το σύστημα ασφαλείας ZEUS

Image

ΠΡΟΙΟΝ 2:  ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ / ΠΟΡΤΑ / ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ ZEUS  Κατά τη διαδικασία της ασφάλισης, με μία απλή περιστροφή του κομβίου, η μπάρα ασφαλείας προβάλλεται από το συρόμενο πλαίσιο, εγκλωβίζοντας στο εσωτερικό της το πυργάκι της κάσας, ασφαλίζοντας σε όλο το ύψος  (και όχι σημειακά σε αντίθεση με τα κοινά συστήματα αντιδιαρρηκτικού τύπου αλουμινίου). Όσο περισσότερη η πίεση που ασκείται από την προσπάθεια διάρρηξης, τόσο πιο δυνατός ο εναγκαλισμός των εμπλεκόμενων προφίλ.

 

Συρόμενο παράθυρο / πόρτα / παντζούρι με ενσωματωμένο το σύστημα ασφαλείας ZEUS

Image

ΠΡΟΙΟΝ 3:  ΠΟΡΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ZEUS  Κατά τη διαδικασία της ασφάλισης, με μία απλή περιστροφή του κομβίου, η νέα φιλοσοφία κατασκευής πόρτας ασφαλείας βασίζεται στην τεχνολογία του ανοιγόμενου συστήματος παράθυρου / πόρτας / παντζουριού ZEUS. Επιπλέον, η πόρτα είναι διακοσμημένη με ένα ασφαλές παράθυρο ανοίγματος. Οι πόρτες χαρακτηρίζονται από εξαιρετική αισθητική και απόλυτη ασφάλεια (σε αντίθεση με τις κοινές πόρτες κουζίνας που είναι τα πιο ευάλωτα συστήματα κατά των διαρρήξεων).

 

Πόρτα κουζίνας με ενσωματωμένο το σύστημα ασφαλείας ZEUS

Image

ΠΡΟΙΟΝ 4:  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ (ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ) ZEUS  Κατά τη διαδικασία της ασφάλισης, με μία απλή περιστροφή του κομβίου, η νέα φιλοσοφία κατασκευής πόρτας ασφαλείας βασίζεται στην τεχνολογία του ανοιγόμενου συστήματος παράθυρου / πόρτας / παντζουριού ZEUS. Οι πόρτες χαρακτηρίζονται από εξαιρετική αισθητική και απόλυτη ασφάλεια (σε αντίθεση με τις κοινές εσωτερικέ πόρτες).

                                                                                                                         .

Εσωτερική πόρτα με ενσωματωμένο το σύστημα ασφαλείας ZEUS

Image
Image


Το αποτέλεσμα είναι αισθητικά άριστο, καθώς σε όλη την περίμετρο του κινητού πλαισίου (παράθυρο) και του σταθερού (κάσα) δεν είναι εμφανές κανένα εξάρτημα που να αφορά στην ασφάλιση

Πόρτες και παράθυρα είναι διαθέσιμα σε όλες τις διαστάσεις και σε όλα τα χρώματα.

Η επινόηση ασφάλισης συστημάτων κλειδώματος ZEUS δεν επιβαρύνει κοστολογικά το προϊόν, περισσότερο απ' όσο τα συνήθη εξαρτήματα / κουφώματα που χρησιμοποιούνται σήμερα, διότι στόχος του δημιουργού είναι τα οφέλη της να είναι προσιτά σε όλους

Η τεχνολογία της SADO BREVET SLR αναπτύσσεται χωρίς να διακυβεύεται η υψηλή σας δαπάνη, επιτρέποντας την εφαρμογή μηχανισμών ανοικτής κλίσης ή ανύψωσης και ολίσθησης.  

Τα συστήματα ZEUS κατασκευασμένα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα, αποτελούν λύση αλουμινίου υψηλού επιπέδου, οικονομικά αποδοτική, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και αξιοσημείωτης 100% ασφάλειας σε οποιοδήποτε πλαίσιο αλουμινίου. 

Το κράμα αλουμινίου που χρησιμοποιείται στο παντζούρι, το καθιστά αδίαρρηκτο στη χρήση τροχού μπλοκάροντας τις στροφές. 


Πιστοποιητικά

Τα αντικλεπτικά συστήματα ZEUS είναι λαμπρή εφεύρεση που προσφέρει τη μέγιστη ασφάλεια κουφωμάτων από οποιοδήποτε άλλο σύστημα στην αγορά και επιβεβαιώνεται από τις μοναδικές πιστοποιήσεις. Η SADO BREVET SRL ενδιαφέρεται να προσφέρει προϊόντα, όχι μόνο καινοτόμα και τεχνολογικά αναβαθμισμένα, αλλά μεγάλης απόδοσης στη διασφάλιση της ποιότητας.  Με μια άνευ προηγουμένου ευρωστία, τα ZEUS συστήματα κλειδώματος πιστοποιούνται επισήμως, έχοντας αποκτήσει την υψηλότερη ταξινόμηση που έχει επιτευχθεί ποτέ σε παρόμοια συστήματα – με εγγύηση τόσο στη μοναδικότητα όσο και στην ποιότητα - από τους παγκοσμίως αναγνωρισμένους Οργανισμούς:

 • Ινστιτούτο Giordano
 • IFT Rosenheim
 • Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών
 • Ελληνικό Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Qualicoat

Πατέντα Ανοιγομένου (ΟΒΙ)

Image

Πατέντα Συρομένου (ΟΒΙ)

Image

Αδιαρρηξίας Ανοιγομένου (Giordano)

Image

Αδιαρρηξίας Ανοιγομένου RC4 Πίεση Φορτίου 1 Τόνου (Giordano)

Image

Αδιαρρηξίας Συρομένου (Giordano)

Image

Ενεργειακό Ανοιγομένου (IFT Rosenheim)

Image

Ενεργειακό Συρομένου (IFT Rosenheim)

Image

Ανεμοπερατότητας & Ανεμοπίεσης Ανοιγομένου (Giordano)

Image

Ανεμοπερατότητας & Ανεμοπίεσης Συρομένου (Giordano)

Image

Υδατοστεγάνωσης Ανοιγομένου (Giordano)

Image

Υδατοστεγάνωσης Συρομένου (Giordano)

Image
Τα συστήματα ZEUS είναι πιστοποιημένα σε:

 • Ασφάλεια ανοιγόμενου συστήματος – κατηγορία RC3, που έχει περάσει στο RC4 με στατικό φορτίο 1.000 κιλών σε 8 διαφορετικά σημεία πίεσης

 

 • Ασφάλεια συρόμενου συστήματος – κατηγορία RC2 σε 10 διαφορετικά σημεία πίεσης

 

 • Το ανοιγόμενο σύστημα χαρακτηρίζεται με ένδειξη "Α", δηλαδή τεχνολογικό υπόβαθρο

 • Το συρόμενο σύστημα χαρακτηρίζεται με ένδειξη "Y"
Image

Εκθέσεις

Η SADO BREVET SRL με κορυφαίες επιδόσεις συμμετέχει με τη συντριπτική πλειοψηφία των μεγαλύτερων εταιρειών κουφωμάτων που δραστηριοποιούνται Παγκοσμίως παρουσιάζοντας τα νέα προϊόντα / αξεσουάρ, τις νέες τεχνολογίες και εξελίξεις στον κλάδο:

 • Λας Βέγκας 2016
 • Ντουμπάι 2017

Προσεχώς συμμετοχή σε εκθέσεις:

 • Παρίσι Batimat 2021


Οι προωθητικές ενέργειες του 2020 (να είναι χρονιά – σταθμός για την Ελληνική αγορά κουφωμάτων) αποσκοπούν στην πληρέστερη ενημέρωση των υποψήφιων αγοραστών, επισκεπτών Ελλήνων και Ξένων, με τον νέο εκθεσιακό μας χώρο στην Αθήνα που συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη τους.

Video Απαραβίαστων Συστημάτων ZEUS

Έλεγχος Πιστοποίησης Giordano

Συναρμολόγηση Ανοιγομένου

Συναρμολόγηση Συρομένου

Πελάτες

MIDDLE EAST 

Zeus Locking Systems ME
Khaled & Ali A. Balhamer Co. (KABCO)
Alamamera Dist., Dammam
KSA Dubai
United Arab Emirates


Στοιχεία Επικοινωνίας

SADO BREVET SRL

Αγίου Αλεξάνδρου 16, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα, 17561, Ελλάδα 


Δημήτρης Καραγιάννης,  Νόμιμος Εκπρόσωπος
Κινητό: (+30) 6977.615987   


Κατερίνα Μιχαλοπούλου, Στρατηγικός Σύμβουλος, M.B.A.  
Κινητό: (+30) 6977.779967  (Αγγλικά)  


Email: [email protected]
Web:   https://www.sado-brevet.com